Uddannelser

8 minutters læsning

27. okt, 2019

Afstand kan påvirke unges uddannelses­valg

Uddannelser 

8 minutters læsning · 27. okt, 2019

Afstand kan påvirke unges uddannelses­valg

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Konklusion

Andelen af unge, der fuldfører deres første påbegyndte ungdomsuddannelse, er stort set konstant uanset afstanden til uddannelsesinstitutionen. Til gengæld betyder afstand noget for de unges uddannelsesvalg. Helt konkret viser tallene, at unge, der har en erhvervsuddannelse som nærmeste ungdomsuddannelse, har omkring 6 procentpoint større sandsynlighed for at vælge en erhvervsuddannelse end andre unge. 

Motivation

Med udsigt til ungdomsårgange, der er mere end 20 pct. mindre, vil der opstå et pres på økonomien for uddannelsesinstitutioner i visse områder, hvilket på sigt kan føre til færre institutioner. En bekymring, som dette notat undersøger nærmere, er om længere afstande til relevante ungdomsuddannelser kan påvirke de unges uddannelsesvalg og deres efterfølgende muligheder for at fuldføre uddannelsen.

Metode

Analysen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra det komprimerede elevregister (KOTRE) ved Danmarks Statistik, der indeholder information om alle påbegyndte og afsluttede uddannelser. Populationen udgør knap 485.000 personer. Den indeholder unge, der har afsluttet grundskolen i perioden 2008-16 og derefter er startet på en ungdomsuddannelse, inden de er fyldt 19 år.

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Verden er ikke så sort/hvid