Uddannelser

8 minutters læsning

5. feb, 2019

Stereotyper spænder ben for tekniske piger

Uddannelser 

8 minutters læsning · 5. feb, 2019

Stereotyper spænder ben for tekniske piger

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90

Konklusion

Unges interesse for STEM-fag falder drastisk i grundskolens sidste år. Særligt pigernes interesse falder, blandt andet på grund af kønsstereotype opfattelser af naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og job. Undersøgelsen peger på, at forældre kan være med til at fastholde en forestilling om, at drenge er bedre og mere interesserede i STEM end pigerne.

Motivation

Danmark står over for en stor samfundsudfordring, da vi mangler STEM-kompetencer. Kompetencer som er vigtige, hvis vi skal omstille os til en ny teknologisk tidsalder. Samtidig er STEM et af de områder, hvor kønsubalancen er størst. Formålet med rapporten er at blive klogere på, hvordan vi kan vække, understøtte og fastholde de unges, og særligt pigernes, interesse i STEM.

Metode

Rapporten bygger på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse til 3.362 elever i 4.-5. klasse og 8.-9. klasse samt 1.571 forældre til eleverne i 8.-9.klasse. Spørgeskemaundersøgelsens svar er koblet med registerdata fra Danmarks Statistik. Der er desuden udført 13 kvalitative interviews med piger fra 8. eller 9. klasse med interesse for STEM. Herudover er der gennemført et litteraturstudie af dansk- og engelsksprogede undersøgelser om unges veje til STEM.

Rapporten er gennemført i samarbejde med og med delvis finansiering fra Microsoft. Det er dog alene DEA, som står til ansvar for rapportens resultater og konklusioner.

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90

Verden er ikke så sort/hvid