ANALYSE

1 minuts læsning

27. jun, 2024

Dårlig trivsel i grundskolen har betydning for frafald på ungdomsuddannelsen 

ANALYSE

1 minuts læsning

27. jun, 2024

Dårlig trivsel i grundskolen har betydning for frafald på ungdomsuddannelsen 

Kontakt for mere information

Unge, der trives dårligt i 9. klasse, er i forhøjet risiko for at falde fra deres ungdomsuddannelse. Det gælder både unge, der går i gymnasiet og på erhvervsuddannelserne. 

I gymnasiet kan man se et frafald i løbet af det første år for ca. 13 pct. af de elever, der havde lav trivsel i 9. klasse. For de øvrige elever er det ca. 8 pct., der falder fra.

Og på erhvervsuddannelserne faldt ca. 29 pct. af eleverne med lav trivsel i 9. klasse fra, et år efter de startede. Blandt de andre elever var der ca. 20 pct., der faldt fra inden for det første år.

Det øgede frafald gør sig gældende uanset karakterforskelle.

Læs analysen her.

Kontakt for mere information