ANALYSE

1 minuts læsning

1. maj, 2024

Et karakterkrav på seks til gymnasiet vil afskære ca. 20 pct. af eleverne

ANALYSE

1 minuts læsning

1. maj, 2024

Et karakterkrav på seks til gymnasiet vil afskære ca. 20 pct. af eleverne

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

En ny DEA-rapport viser, at hvis der kommer et karakterkrav på seks, vil det udelukke hver femte elev fra gymnasiet. I 2023 svarede det til ca. 7.600 elever.

Udover konsekvenserne ved et skærpet karakterkrav, viser vores analyse også, at der er stor forskel på holdningen blandt lærere og rektorer.

En spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har fået svar fra mere end 3.000 lærere og ledere (rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere), viser at 35 pct. af gymnasielærerne gerne vil have et karakterkrav på seks eller derover. Mens kun 24 pct. af lederne ønsker det.

Holdningen blandt gymnasielærerne varierer også efter gymnasiernes størrelse: otte ud af ti gymnasielærere på de små skoler er imod et højere karakterkrav, mens fire ud af ti lærere på de store skoler er for.

I regeringsgrundlaget fra 2022 fremgår det, at ”regeringen vil se på mulighederne for at skærpe adgangen til de gymnasiale uddannelser”. Det har ført til en diskussion af, om karakterkravet til de gymnasiale uddannelser skal være højere, og hvilke konsekvenser det vil have for gymnasierne. 

Læs hele analysen, der består af registerdata, spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews her.

Find dit eget gymnasie

Se her, hvordan dit gymnasie eller alle institutioner i din region er stillet, hvis der kommer et karakterkrav på 6 eller 7. 

Klik her, for at se hvor mange elever med et karaktersnit fra grundskolen på under 6, der endte med at løfte sig karaktermæssigt i gymnasiet.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92