Uddannelser

14. feb, 2024

Forældres og unges holdning til valg af ungdomsuddannelse

Uddannelser 

· 14. feb, 2024

Forældres og unges holdning til valg af ungdomsuddannelse

Konklusion  

Når elever i 9. klasse står over for at skulle vælge ungdomsuddannelse, er de mere negativt stemt overfor erhvervsuddannelserne end forældrene. Men forældrene vil i højere grad anbefale en erhvervsuddannelse, hvis de har en søn, end hvis de har en datter. Og så viser undersøgelsen også, at udvalgt relevant og positiv information ikke giver eleverne mere lyst til at læse en erhvervsuddannelse. 

Motivation  

På trods af mange uddannelsespolitiske indsatser, er det ikke lykkedes at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. Klasse, og vi ved fra tidligere undersøgelser, at forældrene spiller en meget stor rolle, når det kommer til unges valg af ungdomsuddannelse. Det gør det relevant at undersøge, hvorvidt det først og fremmest er de unge, der ikke vil læse en erhvervsuddannelse, eller om det i højere grad er deres forældre, der foretrækker gymnasiet? 

Metode  

Undersøgelsen er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 5.100 elever i 9. klasse og 8.000 forældre til elever i 9. klasse, gennemført af DST Survey for DEA i 2023, samt registerdata fra Danmarks Statistik. Spørgeskemaet omhandler unges valg af ungdomsuddannelse og består af et surveyeksperiment og en række spørgsmål relateret til valg af ungdomsuddannelse og forældres vejledning i forbindelse med deres børns valg af ungdomsuddannelse. 

Kontakt for mere information