PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

10. mar, 2021

De unge drømmer om fleksible ungdoms­uddannelser

PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

10. mar, 2021

De unge drømmer om fleksible ungdoms­uddannelser

Kontakt for mere information

En større grad af fleksibilitet, mulighed for at skifte retning og mere vejledning. Det er nogle af de ønsker, som en gruppe elever i 9. klasse har til fremtidens ungdomsuddannelser. Det viser et nyt notat fra Tænketanken DEA.

Hvordan kan man på en anderledes måde få indsigt i de unges tanker om - og ønsker til -ungdomsuddannelsessystemet? Det har Tænketanken DEA gjort ved at lave workshops med 18 elever i 9. klasse, hvor de skulle bygge deres bud på fremtidens ungdomsuddannelser ud af Legoklodser:

”Vi ville gerne have så ærlige svar så muligt, så ved at de unge selv skulle ’bygge’ deres svar, blev det et mere afslappet og legende miljø, end der kan opnås ved fx almindelige interviews,” siger Sidse Frich Østergaard-Thygesen, der er programleder hos Tænketanken DEA.

Resultaterne fra workshoppen er mundet ud i et notat, der viser, at de unge efterlyser fleksibilitet i ungdomsuddannelsessystemet. De vil bl.a. gerne have mulighed for at mikse almene og kreative fag, de efterlyser mere viden, vejledning og brobygning i grundskolen – og så vil de gerne have mulighed for at skifte uddannelsesretning uden at skulle starte forfra.

Og netop dét understreger en af de elever, der deltog i workshoppen:

”Jeg synes, det er lidt uretfærdigt, at det valg, man tager som 15-årig, skal forhindre en i at gøre det, man måske vil i fremtiden”.

Og en anden elev siger:

”Jeg synes, det kunne være fedt, hvis man kunne komme ud og prøve noget andet. Hvis du fx stadig er i tvivl om, hvad du vil, så kan du komme ud og prøve noget, og måske bliver du forelsket og ændrer din mening om, hvad du vil”.

Et fællestræk ved alle de Lego-modeller, der blev bygget var, at de på hver deres måde muliggjorde, at eleven kunne vælge om, hvis uddannelsesvalget ikke var det rigtige. Eksempelvis fra gymnasie til erhvervsuddannelse – eller fra én linje til en anden:

”Jo mere specifikke retningerne er, jo mere er de unge bekymrede for at vælge forkert. De vil gerne have mulighed for at teste forskellige fag og retninger, i stedet for at opleve, at de har valgt forkert,” siger Sidse Frich Østergaard-Thygesen.

Undersøgelsen er en del af analyseprojektet ”Hvad driver unges uddannelsesvalg?”, der er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Kontakt for mere information

Verden er ikke så sort/hvid