Om DEA

Tænketanken DEA producerer viden, debat og netværk om tidlige indsatser for 0-6-årige, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser samt forskning og innovation. Det gør vi, fordi vi tror på, at viden og erfaring er afgørende i arbejdet med at styrke værdiskabelsen og væksten i Danmark – i både offentlige og private organisationer. Derfor arbejder vi hver dag med at omsætte data og analyse til information, som giver både overblik og indblik.

Læs mere

Sort på hvidt